Terugblik op 2016.

Mijn laatste bericht dateert van februari 2016.
Sindsdien is er wel het nodige gebeurt, niet zozeer op ziektegebied maar wel in allerlei andere zaken.2016 stond eigenlijk in het teken van het “UWV” en voor “verhuizen”.

Over het UWV kan ik vrij kort zijn. Vanaf het voorjaar 2016 tot aan het voorjaar 2017 erg druk geweest met die instantie, brieven, bezwaar en zelfs een rechtszaak in 2017. Deze heb ik weliswaar verloren, maar dit ging om een beroepszaak op een uitslag van een bezwaarschrift van april 2016. Doordat ik in het voorjaar 2017 ook een herkeuring heb aangevraagd ben ik op basis daarvan inmiddels wél 100% afgekeurd.

Verhuizen is ook een verhaal apart. In 2016 zaten wij beiden in een wankele uitkeringssituatie. Een nieuwe woning, ja dat traject liep parallel met het zoeken naar een hypotheek. Omdat een van onze kinderen in Zeewolde woont kenden wij dit dorp al een beetje, mooi centraal in het land en een flink stuk goedkopere huizen. Na al diverse woningen te hebben bekeken is onze keuze uiteindelijk gevallen op een vergelijkbaar huis als in Rijswijk, alleen géén zolderetage, dus hebben wij flink moeten ruimen. In december 2016 zijn wij vervolgens verhuisd naar Zeewolde, een plaats met veel bos maar ook een strand !

En…… nu na bijna een jaar, waarin wij ons nieuwe huis ook verder hebben ingericht en zaken naar onze smaak goed zijn geregeld, eindelijk tijd om dingen eens op te pakken, contacten leggen, activiteiten te ontplooien, kortom zachtjes aan weer proberen te “leven”, gaat het weer goed mis !